Satış Koşullarımız

1.

Firmalar, firma yazısı veya sipariş formu düzenleyerek siparişlerini faks veya mail yoluyla firmamıza ileteceklerdir. Yanlış sipariş verilmesi nedeniyle sonradan mal iadesi, fatura iptali veya iade fatura kesilmesi gibi durumlar olmaması için siparişi veren Firma veya Şahıs, ürünlerin açık tanımlarını sipariş yazılarında ve formlarında belirteceklerdir. Ürünlerle ilgili açık tanımlar web sitelerimizde bulunmaktadır. Yanlış sipariş verilmesinden doğan her türlü mali yükümlülüklerden ve nakliye masraflarından siparişi veren Firma veya Şahıs sorumlu olacaktır.

2.

Müşterilerimizin standart ürünlerimiz dışında, kendi proseslerine ve ihtiyaçlarına göre sipariş ettikleri özel tasarım ve özel imalat ürünler, bizzat bu müşteri için imal edildiğinden, Bu ürünlerin başka bir Müşteride değerlendirilmesi veya başka bir müşteriye satılması mümkün olamayacağı için, bu ürünlerin herhangi bir nedenle iadesi ve reddi söz konusu olmayacaktır.

3.

Filtre kaplarına (housings) takılan; kartuş filtreler, torba filtreler, paslanmaz çelik filtreler, mikro filtreler ve diğer filtreler birer sarf malzemesi niteliğinde ürünlerdir. Bunların kullanım, tıkanma ve değişim süreleri, tamamen seçilen filtrenin tipi, ölçüleri, mikron derecesi, filtrenin kullanıldığı prosesin ve akışkanın özellikleri ile alakalıdır.

Bu konuda filtre edilen akışkandaki debi, katı madde yükü ve tanecik büyüklüğü dağılımı ve bu akışkana ve prosese en uygun filtrenin seçilmesi çok önem taşır. Bu konular filtreyi kullanan firmanın proses kararları ve filtre seçimi ile alakalı konulardır. Pompa tipi ve seçiminin de bu konuda çok önemi vardır.

Ayrıca filtre kaplarının tanecik ve akışkan by-pass’ı yapmayacak şekilde imal edilmiş olması gereklidir. Firmamızın üretmediği filtre kaplarında olabilen bu by-pass olaylarında, yanlış filtre seçiminden dolayı olan erken veya geç tıkanmalarda, pozitif hacim değişmeli pompa kullanımlarında proseste gerekli teknik donanım ve önlemlerin alınmamasından kaynaklanan deformasyonlarda ve Filtrelerin filtre kaplarına hatalı takılmış olmalarından kaynaklanan problemlerde firmamızın hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu konularda herhangi bir garanti uygulaması söz konusu değildir. Bu konular tamamen Müşterimizin proses yapısı ve proses kararları ile ilgili hususlardır.

4.

Paslanmaz çelik filtre kaplarımız, imalat sonrası çeşitli basınç ve kaçak testlerinden geçirilerek Müşterilerimize sevk edilmektedir. Kaplarımız kullanılmadan evvel tesbit ettiğiniz bir imalat hatası olması durumunda kaplar onarılacak veya değiştirilecektir.

Aynı şekilde bu kapların içine takılan filtrelerde, kullanılmadan önce rastladığınız bir imalat hatası durumunda filtreler kullanılmadan ve ıslatılmadan iade edildiğinde yenileri gönderilerek değiştirilecektir. Bunların dışında bir garanti uygulaması söz konusu değildir.

5.

Nakliye bedeli müşterilerimize aittir. Siparişleriniz anlaşmalı olduğumuz Kargo Şirketleri veya sizin tercih ettiğiniz veya anlaşmalı olduğunuz kargo veya nakliye şirketiyle gönderilecektir.

6.

Firmalarındaki usüller veya sevk edilen malın organizasyon gereği kargo ücretini ödeme görevi olmayan personele teslim edilmesi zorunluluğu olması veya firmaların kargo ücreti ödemekle uğraşmak istememesi gibi nedenlerle nakliye ücretini direkt olarak Kargo Şirketi’ne ödemek istemeyen firmaların nakliye bedelleri kargo firmasının adı ve birim nakliye bedeli belirtilerek müşterinin faturasına ilave edilir.

7.

Genel uygulama olarak, sipariş edilen mal bedelleri, siparişte peşin olarak, firmamızın banka hesabına yatırılır veya kredi kartı ile ödenir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde mail-order uygulaması da yapılabilir. Bu şekilde peşin ödeme ile yapılan satışlarda ödemenin yapılmasını takiben sipariş edilen ürünler Müşteriye sevk edilmek üzere Kargo veya nakliye şirketine teslim edilir

8.

Müşterilerimiz ödemelerini aşağıdaki şekillerde de yapabilirler;
a) Şirket yönetimi tarafından “açık hesap uygulanabilir” tanımlaması yapılmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmıs, “ONAYLI AÇIK HESAP UYGULANACAK FİRMALAR LİSTESİ” nde bulunan, Müşteri portföyümüze kayıtlı, bizden sürekli mal alan ve ödemelerinde gecikme yapmamış olan kurumsal müşterilerimiz; malın teslimini takiben bedelini en geç bir ay içinde veya kendilerine tanınan vade süresi içinde banka hesabımıza yatıracaklardır. Bu kapsamda ödemelerini çekle yapmak isteyen müşterilerimiz, alışverişlerde kendilerine tanınan vade süresinde ödenmek üzere, malın tesliminde vadeli çek vereceklerdir. Çekler firmanın resmi çeki veya usulüne uygun olarak ciro edilmiş müşteri çeki olabilir. Söz konusu çekler malın tesliminden itibaren en çok üç gün içinde Firmamıza teslim edilmelidir. Tanzim edilen çeklerin vadeleri, tanımlanan süreyi geçmemelidir.

b) Şirket yönetimi tarafından açık hesap uygulanabilir tanımlaması yapılmamış müşterilerimiz, yukarıda 7. maddede belirtildiği şekilde ilgili ödemeyi siparişte peşin olarak banka hesabına yatırarak veya kredi kartı veya kredi kartından mail-order uygulamasıyla ödeyeceklerdir. Mail-Order formu üzerindeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olması ve üzerindeki talimatların aynen uygulanması gereklidir. Ödemeyi takiben ürünler sevkiyat için kargo veya nakliye şirketine teslim edilecektir.

c) Yukarıda 8.b maddesinde belirtilen müşteriler peşin, kredi kartı veya mail-order dışında vadeli alışveriş yapmak istediklerinde firmanın resmi çeki veya usulüne uygun olarak ciro edilmiş müşteri çeki ile de ödemelerini yapabilirler. Ancak tanzim ettikleri çek Firmamıza teslim edildikten sonra sipariş ettikleri ürünler sevkiyat için kargo veya nakliye şirketine teslim edilecektir. Tanzim edilen çeklerin vadesi 2 ayı geçmeyecektir.

d) Yukarıda 8.b ve 8.c maddelerinde belirtilen müşteriler, belirtilen ödeme yöntemlerin dışında Banka hesabına vadeli olarak ödeme yaparak çalışmak isterlerse, istedikleri açık hesap limiti rakamını karşılayacak şekilde Banka Teminat Mektubu vererek firmamızla vadeli çalışabilirler. Firma bu süre içinde kendisine tanınan vade süresinde ödemesini yapmaz ise Teminat mektubu işleme sokularak ilgili bankadan gerekli tahsilat yapılacaktır.

e) Açık hesap usulü ile çalışılan firmalar, yaptıkları alımlarda kendilerine sunulan ürün birim fiyatlarının daha da altında indirimler talep ederse, Bu fiyat indirimi yapılabildiği takdirde ödemede vade uygulanmayacak, Mal teslim öncesi peşin ödeme, mail order, kredi kartı veya çek ile ödeme uygulaması yapılacaktır.

9.

Ödemelerinde gecikme yapan ve vermesi gereken çeki zamanında vermeyen firmalar indirimli, vadeli ve çekle ödeme imkanlarından yararlanamazlar. Bu firmaların siparişlerinde 7. maddedeki mal teslim öncesi peşin ödeme uygulaması veya kredi kartı ile ödeme uygulaması yapılır.
Ödemelerinde gecikme yapan firmalara ve kendisine tanınmış vadeden daha fazla vadede çek veren firmalara, geciken her ay için % 5 gecikme bedeli tahakkuk ettirilir. Bu bedel KDV ilave edilerek söz konusu firmaya fatura edilir. Mal bedelinin ve gecikme bedellerinin ödenmemesi halinde gerekli yasal uygulamalar yapılır. Her türlü ticari, mali ve adli uyuşmazlık halinde Yalova Mahkemeleri yetkilidir.

10.

Müşterilerimiz faturaları hangi para birimiyle kesildiyse, ödemelerini o para birimiyle bankaya yatıracaklardır.

11.

Faturaları döviz cinsinden kesilen firmalar ödemelerini ilgili döviz cinsinden ilgili döviz hesabına yatıracaklardır. Döviz hesabına yatırılacak tutar faturada belirtilen net tutardır.  Bu işlem sırasında tahakkuk edecek muhabir banka, swift, EFT, havale , banka masrafları vs.. kesintiler müşteri tarafından karşılanacaktır.

12.

Bu kurallar www.filtre.com.tr Kurumsal resmi web sitemizde yayınlanmış olup, Müşterilerimiz ve Müşteri Adayları için süreklilik arz eden resmi bir duyuru ve ilan niteliğindedir. Firmamızdan ürün ve hizmet satın alan firmalar ve müşterilerimiz işbu satış kurallarını aynen kabul etmiş sayılırlar.
Sağlıklı ve mutlu bir ticari işbirliği, bol kazançlar, hayırlı işler ve işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla.