Hizmetlerimiz

Firmamız yaptığı üretim çalışmalarına ilaveten ileri teknoloji ürünleri olan; su ve kimyasal solüsyonların arıtımı, geri kazanımı, membran ve filtrasyon sistemleri hamsu veya deniz suyundan tatlı su, proses suyu ve deiyonize su elde etmek isteyen firmalara; proje, tesis kurma ve devreye alma (start-up) hizmetleri vermektedir.

Dünya üzerinde sanayileşmenin ve kentleşmenin artması, doğal kaynakların ve özellikle su kaynaklarının bilinçsizce kullanılması sonucu önümüzdeki yıllar, tüm birey ve kuruluşların su kaynaklarını tasarruflu ve çok verimli kullanmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle özellikle deniz suyundan tatlı su elde etme ve atık suların geri kazanılarak tekrar kullanılabilir hale getirilmesine yönelik prosesler çok önem kazanmıştır. Firmamız bu konularda ileri teknoloji ürünü olan prosesleri sizlere sunmaktadır.

BU KONUDA BİZİMLE ÇALIŞMA YAPMAK İSTİYORSANIZ;

1.    Firma adını, iletişim bilgilerinizi, özet firma bilgilerinizi, sorununuzla ve isteklerinizle ilgili bilgileri kapsayan bir faks ve mail göndermenizi rica ederiz.

2.    Yukarıdaki bilgileriniz elimize ulaştığında, yetkili personelimiz sizinle irtibat kurarak, yapacağımız teknik ziyaret için bizim de programımıza uyacak şekilde sizden randevu alacaktır.

3.    Teknik ziyarette konuyla ilgili bilgi alışverişi yapılacak, sizlere bilgi verilecek, arzu ederseniz detaylı tanıtım yapılacaktır.

4.    Ziyaret sonrası, uygulanacak proje ile ilgili olarak size bir Yönetici Özeti sunulacaktır.

5.    Projeyi uygulamaya ve ilgili yatırımı yapmaya kararlıysanız, size proje ve teklif dosyası sunulacaktır. Teklif dosyasında, amaç ve teklif kapsamı, tasarım kriterleri, teklif edilen sistemin özellikleri, projenin detayı, maliyet analizleri, ilk yatırım ve işletme maliyetleri, iş programı, ödeme düzeni, teklif koşulları, kapsam dışı işler, servis, garantiler vs.. diğer bilgiler bulunacaktır.

6.    Projeyi bizimle birlikte yürütmeye karar verdiyseniz, Teklif dosyasında belirtilen süreç ve tarihlere sadık kalınarak proje uygulanacak, verilen termin tarihinde sistemin kurulumu, start-up ve eğitim çalışmaları tamamlanacaktır.

Firmamız, yüksek teknoloji ürünleri olan membran, pervaporasyon, membran bioreaktör (MBR), Elektro deiyonizasyon (EDI) gibi teknolojilere dayanan Mikrofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon ve Ters Osmoz (Reverse Osmosis – RO) ileri arıtma ve filtrasyon sistemleri konularında tesis kurma ve devreye alma (start-up) hizmetleri vermektedir.

Bu konuda nasıl bir sisteme ihtiyacınız olduğunu çok basite indirgeyerek ekteki tablo ile açıklayabiliriz.

Tabloyu incelediğinizde doğada bulunan çeşitli büyüklüklerdeki taneciklerden örnekler verilmiş olup, bu taneciklerin mikron birimindeki büyüklük mertebeleri ve dağılımları 0,001 – 1000 mikron arasında sıralanmıştır. Sözkonusu taneciklerin görülebilme imkanları tablonun en üstünde bir skala halinde belirtilmiştir. Bu taneciklerin hangi arıtma ve filtrasyon prosesi ile tutulacağı tablonun en altında büyük taneciklerden küçük taneciklere doğru, Tortu filtrasyonu, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters osmoz olarak sıralanmıştır.

Piyasada ultra, nano gibi kelimelerin kullanımı moda halini almış olup, her alanda kullanılmaktadır. Bazı firmalar ürünlerine bir katma değer verebilmek açısından bu terimleri ürün isimlerinde kullanmaktadır. Ancak ultrafiltre, nanofiltre gibi kavramların doğru kullanılması gereklidir. Örneğin bir nanofiltre 0,001-0,01 mikron arası tanecikleri tutabiliyorsa buna nanofiltre demek doğrudur. Bu özellikleri karşılamıyorsa nanofiltre tanımını kullanmak yanlış bir uygulamadır.

Bu hususlar dikkate alınarak ihtiyacınız olan filtrasyon, ayırma ve arıtma prosesinin ne olabileceği konusunda bir yorum yapma ve fikir sahibi olabilirsiniz.

Bu konuda firmamıza müracaat ettiğinizde ihtiyacınıza en uygun olabilecek sistem konusunda birlikte çalışabiliriz.

BU KONUDA BİZİMLE ÇALIŞMA YAPMAK İSTİYORSANIZ;

1.    Firma adını, iletişim bilgilerinizi, özet firma bilgilerinizi, sorununuzla ve isteklerinizle ilgili bilgileri kapsayan bir faks ve mail göndermenizi rica ederiz.

2.    Yukarıdaki bilgileriniz elimize ulaştığında, yetkili personelimiz sizinle irtibat kurarak, yapacağımız teknik ziyaret için bizim de programımıza uyacak şekilde sizden randevu alacaktır.

3.    Teknik ziyarette konuyla ilgili bilgi alışverişi yapılacak, sizlere bilgi verilecek, arzu ederseniz detaylı tanıtım yapılacaktır.

4.    Ziyaret sonrası, uygulanacak proje ile ilgili olarak size bir Yönetici Özeti sunulacaktır.

5.    Projeyi uygulamaya ve ilgili yatırımı yapmaya kararlıysanız, size proje ve teklif dosyası sunulacaktır. Teklif dosyasında, amaç ve teklif kapsamı, tasarım kriterleri, teklif edilen sistemin özellikleri, projenin detayı, maliyet analizleri, ilk yatırım ve işletme maliyetleri, iş programı, ödeme düzeni, teklif koşulları, kapsam dışı işler, servis, garantiler vs.. diğer bilgiler bulunacaktır.

6.    Projeyi bizimle birlikte yürütmeye karar verdiyseniz, Teklif dosyasında belirtilen süreç ve tarihlere sadık kalınarak proje uygulanacak, verilen termin tarihinde sistemin kurulumu, start-up ve eğitim çalışmaları tamamlanacaktır.

Endüstriyel kuruluşların değişik proses ve filtrasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, istedikleri özellik ve spesifikasyonlara göre yapılan;

– Standart üretim ve ürünlerimizin dışında değişik tip ve özelliklerde filtreler,
– Farklı ölçü ve standartlarda filtre kartuşları,
– Hidrolik filtreler,
– Pliseli filtreler,
– Metal filtre kartuşları,
– Paslanmaz çelikten mamul tekli ve çoklu, kartuş ve torba filtre kabları (Housing),
– Filtrepres bezleri,
– Separatör toz filtreleri,
– Sıvı ve toz filtrasyonunda kullanılan diğer bez ve  torba filtreler üretimleri,
– Hepa filtreler,
– Kaset filtreler,

Proje bazlı imal edilmektedir. Firmalar bu tür ihtiyaçlarında;

a)    Filtre Kartuşu, torbası veya filtrebezi gibi sarf malzemelerinde varsa ilgili filtrenin spesifikasyonlarını, bir adet numunesini ve yaklaşık yıllık kullanım sayısını firmamıza ilettikleri takdirde konuyla ilgili çalışma yapılarak en kısa zamanda kendilerine teklifimiz sunulmaktadır.

b)    Filtre Kabı (Housing ) ihtiyaçlarında ilgili kabın projesi, spesifikasyonları iletildiğinde gerekli teklif sunulmakta, proje ve spesifikasyonlar yoksa, ihtiyaçlarının ne olduğunu bizlere ilettiklerinde, gerekli teknik yardım yapılarak, proses ve ihtiyaçlarına uygun filtre kabı teklifi en kısa zamanda kendilerine sunulmaktadır.

Endüstriyel kuruluşların imalat projesi ile birlikte talep ettiği, tank, kolon, reaktör, makine havuzu, filtre, siklon separatörü, otoklav, metal kabin, hava kanalı, iplik ve çile boyama makinesi, vs.. gibi  çeşitli proses teçhizatının imal çalışmaları, proje bazlı teklif ve sözleşme uygulamasıyla yapılmaktadır.

Teçhizatın büyüklüğü dikkate alınarak gerektiğinde birlikte çalıştığımız, iş ortağımız olan kardeş imalat firmalarıyla birlikte proje gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamada talebi yapan firmaya karşı işin sorumlusu ve süpervizörü firmamız olmaktadır.

Firmamız, sanayi kuruluşlarının üretim ve prosesle ilgili sorunların giderilmesi, proses geliştirme, start-up çalışmaları, enerji tasarrufu, maliyet düşürme, tasarruf, verimliliğin artırılması ve işletme yönetimi konularında destek faaliyetlerinde ve proje bazlı çalışmalarda bulunmaktadır.

Bu konuda firmadan talep geldiğinde, firmadan gerekli prosedürel izinler alınarak konu yerinde incelenmekte, firmamızın bu konudaki yetkinliği ve işi yapabilme durumu da dikkate alınarak işi kabul etmemiz halinde, firmaya iş programımızı belirten bir ön rapor sunulmaktadır.

Bunu takiben konuyla ilgili teknik çalışmalar yapılarak, yapılacak işlerin detayını içeren bir iş dosyası hazırlanmaktadır.

Bu iş dosyası firma yetkililerinin onayını takiben uygulamaya konulmakta, sözkonusu firmadan görevlendirilen teknik ve idari personelle irtibatlı olarak iş dosyasının uygulaması yapılmaktadır.

Sahada montaj veya modifikasyon çalışmalarının bitirilmesini takiben montajın kontrolü, proses, enerji ve yardımcı sistemler, otomasyon sistemi vs.. teçhizatın kontrolü, soğuk ve sıcak denemeleri, düzeltici faaliyetler vs.. start-up çalışmaları tamamlanarak sistem devreye alınmaktadır.

Problemsiz çalıştığı görülen sistem, İlgili İşletme Talimatları Kitabı hazırlanarak, varsa gerekli revizyonları yapılarak, İşletmeye teslim edilmektedir.

Firmamızın proje bazlı görev yaptığı diğer Mühendislik çalışmaları aşağıda belirtilmiştir. Bu çalışmalarda diğer proje bazlı çalışmalarımızda uygulanan usullerle gerçekleştirilmektedir.

– Proses Danışmanlığı.

– Proses Teçhizatı Montajı.

– Endüstriyel Tesis İşletimi.

– Proses ve Teçhizat Temizlik Hizmetleri.

– Endüstriyel Konularda Eğitim Hizmetleri.

– Endüstriyel Konularda Döküman ve Veritabanı Hazırlama Çalışmaları.

– Temsilcisi Olduğumuz Firmaların Çalışma Konularında Yaptığımız Çalışmalar.

Hizmet Verdiğimiz Sektörler